Takaisin kirjallisuussivulle
Grod- och kräldjur i Norden

Grod- och kräldjur i Norden
Tomas Cedhagen ja Göran Nilsson
1991
Grod- och kräldjur i Norden
Fjältbiologerna
141 sivua
ISBN: 91-85094-83-8
Mustavalkopainatus

Tomas Cedhagenin ja Göran Nilssonin kirjoittama Grod- och kräldjur i Norden on kenttäkäyttöön soveltuva määritysopas jonka lajisto kattaa koko pohjolan. Kirja jakautuu, kuten lähes kaikki kenttämääritysoppaat, kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa esitellään yleisemmin matelijoita ja sammakkoeläimiä, toisessa paneudutaan kunkin lajin erityispiirteisiin. Kirja alkaa muutaman sivun ohjeella siitä, mistä ja milloin herppejä kannattaa luonnossa etsiä. Tämän jälkeen kirjoittajat keskittyvät esittelemään Ruotsin herpetofaunaa uhkaavia tekijöitä. Vaikka kirjan nimi ja lajisto kattaakin koko Pohjolan, on kirjan alkuosa kirjoitettu täysin ruotsalaisista lähtökohdista.

Ruotsi kuuluu monen eurooppalaisen lajin pohjoisimpaan elinalueeseen, ja äärirajoillaan eläessään monet lajit tarvitsevat muutoin ihanteelliset olosuhteet selviytyäkseen. Niinpä herppien elinympäristöjä koskevat uhat liikenteestä, lisääntymislampien erilaisten tuhoutumistapojen kautta kuusimetsien istutuksiin ovat tärkeitä, ja niitä käsitelläänkin teoksessa huolella. Uhkia seuraava luku puolestaan esittelee tapoja joilla eläimiä voi auttaa. Ruotsissa on muun muassa saatu hyviä tuloksia pilaantuneiden lisääntymislampien kunnostamisesta ja jopa aivan uusien kaivamisesta. Koska pohjolan herpetofaunasta suurin osa kuuluu sammakkoeläimiin, on ymmärrettävää, että uhanalaisuudesta ja lajien auttamisesta kertovat luvut käsittelevät suurilta osin sammakkoeläimiä.

Yleisempien asioiden jälkeen paneudutaan lajien määrittämiseen. Kirja sisältää 25-sivuisen viivapiirroksin kuvitetun määritysavaimen, joka kattaa Pohjolan liskot, käärmeet, sammakkoeläimet ja sammakkoeläinten toukat. Ja kun laji on avaimen ohjeiden mukaan tunnistettu, on aika siirtyä itse lajikuvauksiin. Vaikka kirjan alkuosa onkin ruotsalainen, löytyy lajinkuvauksista myös eteläisempiä lajeja, kuten neljä lajia kilpikonnia ja joitain ainoastaan Tanskan faunaan kuuluvia sammakoita. Kustakin lajista esitellään kenttäoppaaseen kuuluvat perustiedot: ulkonäkö, levinneisyys, asuinympäristö, vuorokausi- ja vuosirytmi, sekä lisääntyminen. Sammakkoeläinten osalta esittely kattaa edellisten lisäksi myös mahdollisen ääntelyn sekä kudun ja poikasten kehittymisen.

Kaikki kirjan valokuvat on kerätty yhteen paikkaan kirjan keskelle. Jokaisesta lajista esitetään 1-2 kuvaa. Useimmista mukana on mustavalkoinen valokuva, osasta ainoastaan viivapiirros. Mustavalkoiset kuvat eivät aina oikein aja asiaansa. Eläinten värityksestä ei juurikaan saa käsitystä, ja jotkin kuvien eläimistä katoavat jossain määrin taustaansa. Suurin osa kuvista on kuitenkin ihan kelvollisia peruspotretteja ja kun kirjan määritysavain on runsaasti kuvitettu selkein viivapiirroksin, ei teoksen kuvitusta totaalisen huonoksikaan voi sanoa.

Kirjan loppuun on vielä mahdutettu tulitikkuaskin kokoiset pohjolan kattavat levinneisyyskartat ja varsinkin ruotsalaiseen herppikirjallisuuteen mukavan luotauksen tekevä kirjallisuusluettelo. Kokonaisuudessaan Grod- och kräldjur i Norden on kompakti, taskuun kuin taskuun mahtuva kenttäopas, joka sisältää kaiken tällaiselta teokselta oletettavan tiedon, ja vähän enemmänkin.

© 2006 Niina ja Joonas Gustafsson

Takaisin kirjallisuussivulle